Deze website is bedoeld voor personen met of zonder epilepsie die meer kennis willen opdoen over deze aandoening. De website bevat naast algemene informatie over Epilepsie, een Epilepsie Kennistest waarmee u kunt nagaan hoeveel parate kennis u bezit over allerlei zaken die betrekking hebben op Epilepsie.

Ook zijn onder de Adressenlijst diverse adressen en websites opgenomen waar informatie te verkrijgen is over Epilepsie, zoals bijvoorbeeld de adressen van de Epilepsie Vereniging Nederland en van het Nationaal Epilepsie Fonds.

Deze website is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van , een farmaceutische firma met een medicijn voor epilepsie
die ook veel onderzoek doet op het gebied van epilepsie en behandelingen voor epilepsie.
De website wordt tevens ondersteund door onderstaande patiëntenorganisaties en instellingen.

Doe de kennistest!