Het staat vast dat mensen met epilepsie die kennis hebben over hun aandoening, beter in staat zijn hun dagelijks leven in te richten.
Daarom treft u op deze site een Epilepsie Kennistest aan.

Met behulp van deze kennistest kunt u bepalen hoeveel u weet over epilepsie.
U vindt hier 34 vragen, waarmee u uw kennis over epilepsie kunt testen. Vervolgens krijgt u de antwoorden, zodat u aan de hand van een scoretabel kunt bepalen hoeveel u weet van epilepsie. Deze scoretabel komt op het scherm tevoorschijn nadat u alle vragen beantwoord heeft. Ook geïnteresseerden zonder epilepsie kunnen de kennistest afleggen.

In "Epilepsie" staat kort uitgelegd wat epilepsie is, hoe vaak de aandoening voorkomt, wat de mogelijke oorzaken zijn en hoe de aandoening behandeld kan worden.

Tevens hebben we in de "Adressenlijst" een aantal adressen vermeld van organisaties die u meer informatie kunnen verschaffen over epilepsie en aanverwante zaken.

Klik hier om de brochure "Test uw kennis van Epilepsie" aan te vragen.